Bepaling selectie jeugd

Doel jeugdselectie
Het doel van de selectie is om de geselecteerde jeugdleden van The Flying Shuttle klaar te stomen tot volwaardige senior competitie spelers in de hogere teams van The Flying Shuttle, waarbij het plezier in badminton voorop blijft staan.

Doelgroep jeugdselectie
De jeugdselectie bestaat uit maximaal 18 talentvolle jeugdleden van The Flying Shuttle in de leeftijd van 6 tot en met 17 jaar (peildatum 1 september) .
Het jeugdlid is lid van TFS, maar eventueel kan besloten worden of een aspirant jeugdlid een aantal keren deel mag nemen aan de selectie training. Dit gebeurt in samenspraak met de hoofdtrainer en de jeugdcommissie.

Toelating
De hoofdtrainer stelt met de jeugdcommissie de selectie samen. De hoofdtrainer blijft hoofdverantwoordelijk voor de samenstelling en heeft bij een eventueel twijfelgeval de bepalende stem.
De jeugdcommissie houdt nauw contact met de assistent trainers en de hoofdtrainer over de ontwikkeling van de selectiejeugd.
De selectie voor het komende seizoen wordt aan het eind van het aflopende seizoen kenbaar gemaakt, in principe twee weken voor de laatste training. De jeugdselectie krijgt per mail de bevestiging dat ze zijn geselecteerd. Tevens wordt de selectie op de jeugdwebsite (www.jctfsbarendrecht.wordpress.com) kenbaar gemaakt.

Criteria jeugdselectie
Een jeugdlid kan worden geselecteerd indien de hoofdtrainer potentie ziet in een jeugdlid. De hoofdtrainer houdt de prestaties en vorderingen (tijdens de trainingen, in de toernooien en tijdens de jeugdcompetitie) bij elk jeugdlid, nauwlettend in de gaten.
Elke 3 maanden vindt evaluatie van de jeugdselectieleden plaats op basis van talentontwikkeling, inzet, leeftijd en coachbaarheid.

Verwachtingen en verplichtingen
Een jeugdselectie lid is verplicht om aan minimaal drie RJC toernooien deel te nemen (waarbij het TFS toernooi, een verplicht toernooi is). Eventueel kan worden besproken met de hoofdtrainer (door de ouders van het jeugdlid) om een ander toernooien traject te bewandelen (Regionale c.q. JM toernooien).
Daarnaast wordt verwacht dat ze deelnemen aan regionale / JM toernooien/RJC toernooien (naast de verplichte RJC toernooien)
Van de jeugdselectie leden wordt verwacht dat ze tijdens de reguliere en selectie training een bepaalde inzet vertonen en op regelmatige basis aanwezig zullen zijn bij de trainingen. (mits geen toernooi verplichtingen).Het jeugdlid zal deelnemen aan de (jeugd)competitie.
Indien er niet of voldoende aan bovenstaande punten wordt voldaan, dan wordt er door de hoofdtrainer in samensprak met de jeugdcommissie bepaald of er sancties worden opgelegd.
(bij eventuele blessures is bovenstaande niet van toepassing)

Wat zijn de peildata
Naast de peildatum aan het begin van het seizoen, zijn er nog twee data waarop wordt bepaald of er aanpassingen worden doorgevoerd in de selectie.
De jeugdcommissie bepaalt samen met de hoofdtrainer/assistent trainers begin december en begin maart of er aanpassingen worden gemaakt in de samenstelling van de selectie.
Deze aanpassingen worden respectievelijk op 1 januari en 1 april doorgevoerd. De selectie jeugd welke geen deel meer uitmaken van de selectie en de nieuwe selectie leden krijgen uiterlijk 2 weken voor de gestelde peildata bericht, zowel persoonlijk door de hoofdtrainer, als per email van de jeugdcommissie.

Hoofd- en assistent trainers
De training wordt door de hoofdtrainer verzorgd, met drie tot vier assistent trainers.
De hoofdtrainer controleert of de oefeningen op de juiste wijze worden uitgevoerd.
De hoofdtrainer is verantwoordelijk voor de opgelegde oefeningen en bepaalt welke oefenstof wordt behandeld.

Trainingstijd
De selectietrainingen zijn op woensdagavond van 18:30 tot 20:00 uur in Sporthal Lagewei te Barendrecht. Er zijn minimaal drie banen beschikbaar en maximaal vijf banen. Er worden minimaal 30 trainingen per seizoen georganiseerd.

Automatische beëindiging deelname selectie
Indien een jeugdlid volledig deelneemt aan de seniorentrainingen en -competitie (en geen jeugdlid meer is), is er een doel bereikt en zal hij/zij niet meer in aanmerking komen om te deel te nemen aan de jeugdselectie.

Kosten
De kosten bedragen € 55,- per periode. De periodes zijn als volgt:
van 1 september tot en met 31 december
van 1 januari tot en met 31 maart
van 1 april tot het eind van het seizoen
Deze periodes vallen samen met de drie gestelde peildata